Για κάθε κλάδο ιατρικής

Πακέτα Κατασκευής + Συνδρομής

Basic Platform

Κόστος κατασκευής
200
00
εφάπαξ
 • Μόνο η πλατφόρμα

Advanced Platform

Κόστος κατασκευής
300
00
εφάπαξ
 • One Page site μικρής έκτασης

Ultimate Platform

Κόστος κατασκευής
700
00
εφάπαξ
 • One Page site μεγάλης έκτασης

+

DR 1

Για κάθε κλάδο ιατρικής
25
00
ανά μήνα
 • Ελάχιστη περίοδος συνδρομής: 12 μήνες
 • Έως 3 διαφορετικούς Ιατρούς
 • Έως 3 Calendar

DR 2

Για κάθε κλάδο ιατρικής
30
00
ανά μήνα
 • Ελάχιστη περίοδος συνδρομής: 12 μήνες
 • Έως 5 διαφορετικούς Ιατρούς
 • Έως 5 Calendar

DR 3

Για κάθε κλάδο ιατρικής
45
00
ανά μήνα
 • Ελάχιστη περίοδος συνδρομής: 12 μήνες
 • Έως 10 διαφορετικούς Ιατρούς
 • Έως 10 Calendar